Skip to content

Selvitys: Työpanoksen osuus markkinointi-investoinneissa kasvanut merkittävästi

Avauksen ja Sanoman selvitys

Työpanoksen osuus markkinointi-investoinneissa on kasvanut merkittävästi

 

Yritykset ovat palkanneet merkittävästi lisää markkinointihenkilöstöä ja samaan aikaan toimistojen henkilöstön määrä on yli kaksinkertaistunut. Avaus ja Sanoma tutkivat laajassa, Suomen markkinointipanostuksia koskevassa selvityksessään markkinointi-investointien rakennemuutosta vuodesta 2010 vuoteen 2020.

Selvityksen mukaan sekä yrityksen sisäiset palkkakulut että ulkoa ostetut palvelut ovat kasvaneet. Työpanos on jo puolet markkinoinnin kokonaispanostuksesta. Markkinoinnin tekijämäärä on kasvanut noin 20 % ja toimistojen henkilöstön määrä on yli kaksinkertaistunut. Tämä on ensimmäinen kerta, kun markkinoinnin ammattilaisten lukumäärää on selvitetty näin laajasti.

Markkinoinnin kokonaispanostukset ovat laskeneet vuoden 2010 5,4 miljardista eurosta tämän vuoden 5,1 miljardiin euroon. Tarkastelujakson alkuvaiheessa finanssikriisin jälkeen panostukset laskivat ja jälkimmäisellä puoliskolla vuodesta 2015 alkaen nousivat selvästi. Kokonaispanostuksiin on selvityksessä laskettu markkinointihenkilöstön palkkasumma, kotimainen ja kansainvälinen media sekä muut markkinoinnin kanavat, esimerkiksi suoramarkkinointi.

Markkinoinnin kanavapanostukset ovat siirtyneet alustoihin, digitaaliseen mediaan sekä yritysten omien kanavakyvykkyyksien kehittämiseen.

”Markkinoinnin muuttuessa tuloksellisuus on noussut keskiöön. Kun markkinoinnin kanavavalikko on pirstaloitunut, työpanoksen tarve ja merkitys on samalla kasvanut”, Avauksen Senior Partner Kim Weckström kertoo.

Markkinoinnin muutoksessa tarvitaan uudenlaista markkinoinnin johtamista.

”Markkinointiin tarvitaan enemmän ja heterogeenisempia osaajia, paljon sisäisiä ja ulkoisia kumppaneita sekä tuloksellisuutta ja nopeaa reagointikykyä”, Weckström summaa.

Markkinoinnissa on jo käynnissä suuri rakennemuutos. Seuraavaksi ollaan siirtymässä myynti- ja toimitusprosessien digitalisointiin, esimerkiksi automatisointiin ja tekoälyn hyödyntämiseen.

”Alan toimijoiden, mediatalojen, toimistojen ja asiakkaiden, on nyt tärkeää miettiä, miten pystyisimme tekemään yhteistyötä uusilla tavoilla ja luoda kasvua markkinoinnilla koko Suomen hyödyksi”, Sanoma Media Finlandin kaupallinen johtaja Tuomas Airisto toteaa.

Selvitys on toteutettu yhdistelemällä laajasti olemassa olevia tietolähteitä ja haastattelemalla alan ammattilaisia.

BTL (Below the line) toimenpiteiksi kutsutaan markkinointiviestinnän toimenpiteitä, joissa ei käytetä erityistä mediavälinettä.

 

Lataa tutkimus

 

Kuva: Selvitys esiteltiin Sanoman ja Avauksen järjestämässä tilaisuudessa Sanomatalossa. Tilaisuuden esiintyjät olivat Tuomas Airisto, Chief Digital Officer Sanomalta, Kati Sulin DNA:lta sekä CEO Emma Storbacka ja Partner Tom Nickels Avaukselta.

×

Willkommen!

Möchtest du lieber auf Deutsch weiterlesen? Kein Problem, du kannst auch weiterhin auf der englischen Hauptseite stöbern. Wähle unten einfach deine Präferenz: