Skip to content
Growth Hacking  •  Internet of Things  •  Markkinointi

Internet of Things, IoT – Dataohjautuvan markkinoijan kulta-aikaa?

Internet of Things (IoT) on miljardien ihmisten ja laitteiden reaaliaikainen verkko, joka on juuri nyt syntymäisillään. IoTn vaikutus on mullistava sekä suurelle yleisölle että yrityksille, koska se mahdollistaa mitä erilaisimpien uusien älykkäiden sovellusten käytön arjessa ja liiketoiminnassa. Ennustetaan, että IoT muuttaa yksilön ja yritysten toimintatapoja ja luo arvoa yhtä perusteellisesti kuin ”vanha internet”.

Markkinoinnille IoT merkitsee uutta kulta-aikaa: IoT synnyttää yhä enemmän markkinoijalle merkittävää dataa. Koneoppimisen ja ennustavan analytiikan algoritmeilla kyetään uuden datan avulla luomaan täysin uusia markkinoinnin tapoja:

  • IoT synnyttää enemmän ja parempaa tietoa siitä miten ja missä tuote ostetaan tai miten sitä käytetään. Verkkoon kytketyt tuotteet syöttävät datan markkinoijalle ilman erillistä analytiikkaa tai seurantajärjestelmää. Tämä mahdollistaa entistä tarkemman markkinoinnin muotoilun yksittäisen tarpeen ja tuotteen käytön perusteella. Suora asiakaspalaute mahdollistaa käyttökokemuksen reaaliaikaista seuraamista ja johtamista. Kyky reagoida välittömästi asiakkaan tarpeisiin tai ostosignaaleihin tulee olemaan markkinoinnin elinehto.
  • Markkinointiviestintä tulee muuttumaan entistä tarvelähtöisemmäksi. IoT-laitteet kykenevät nykyistä paljon tarkemmin seuraamaan milloin tarve on ajankohtainen.
    Kyse voi olla tuotteen uusimistarpeesta, huollosta, matkan valmistelusta tai kulttuuritapahtuman valinnasta. Markkinointi, joka ei pohjaudu yksilön kiinnostuksen kohteisiin, käyttäytymiseen ja ostohistoriaan, on pian mennyttä aikaa.
  • IoT vie tietoverkot syvälle fyysiseen ympäristöön – perinteinen online ja offline yhdistyvät. Viestintää ja palvelutapahtumia luodaan tilanteisiin, jonne markkinoijalle ei aikaisemmin ole ollut pääsyä. Tähän liittyvät uudet teknologiat ja markkinointikäytännöt ovat toistaiseksi vasta kehitys- ja testausvaiheessa.

Markkinoinnissa meillä on edessämme itseään ruokkiva ketjureaktio. Asiakkaan tarpeet ennakoidaan entistä tarkemmin ja samalla tuodaan lisää arvoa juuri siihen ostoprosessin hetkeen ja paikkaan, joka motivoi asiakasta jatkamaan eteenpäin. Forresterin Reserachin artikkelissa käsitellään asiayhteyteen sidottua markkinointikonetta (contextual marketing engine). Tähän Adobe viittasi useampaan otteeseen hetki sitten Lontoossa pidetyssä Adobe Summitissaan.

IoT:n arvioidaan syntyvän seuraavan viiden vuoden aikana, johon mennessä teknologia ja infrastruktuuri ovat kehittyneet riittävästi. Markkinoinnin ammattilaisille ja kuluttajille kestää oma aikansa havaita, omaksua ja hyödyntää uudet mahdollisuudet. Menestyjäyritykset eivät kuitenkaan jää odottamaan uutta kulta-aikaa, vaan ovat jo aloittaneet valmistautumisen seuraavaan suureen murrokseen.

Kiinnostuitko? Ota yhteys: